Karolina Zaborska

BOHATEROWIE

 

fotografia,

2019

 

 

Praca przygotowana na Ogólnopolską Wystawę Sztuki War Games 1939
w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09 - 20.09.2019 r. 
 

Film dla pokolenia lat 90 bywał niekiedy pierwszym źródłem poznania wojny oraz wojennych bohaterów. W czasach kiedy powstawały takie filmowe produkcje jak Stawka większa niż życie czy Czterej Pancerni, film pełnił rolę propagandową oraz rekompensacyjną. Natomiast dla pokolenia, które
z wojną nie miało bezpośredniego kontaktu oraz jeszcze nie zaczęło edukacji historycznej, przedstawienia filmowe budowały obraz wydarzeń

z lat 1939 -1945.

 

 

 

Wystawa w mediach >tutaj<

HEROES

 

photography,

2019

 

 

Work prepared for the Polish Art Exhibition War Games 1939

on the 80th anniversary of the outbreak of World War II, 1.09 - 20.09.2019.
 

For the 90s generation the film was sometimes the first source

of knowledge about war and war heroes. At a time when such film productions as Stawka większa niż życie or Czterej Pancerni were created, the film played a propaganda and compensation role.

However, for the generation that had no direct contact with the war and had not yet started historical education, film built the picture of events from

1939 -1945.

 

 

 

Medias about exhibition >here<

 

 

Copyright © All rights reserved.