Karolina Zaborska

COCCOIDEA
land art

Festiwal Sztuki Ulotnej, Uniejów

2018

 

Kształt koła, jako pierwotny, zakorzeniony jest w świadomość człowieka
i przywodzi mimowolne skojarzenia. Tym najbardziej archaicznym jest skojarzeniem ze słońcem czy księżycem i odwołuje się do świata symboliki oraz kultu natury. Okrąg jako linia krzywa zamknięta nie posiada początku ani końca. Precyzyjnie zaznacza jednak niewidzialny środek.Człowiek posiada naturalną dążność do przebywania w tym centrum, co wiąże się
z poszukiwaniem bezpieczeństwa. Linia okręgu chroni przed oddziaływaniem z zewnątrz, tak jak skorupka jajka chroni życie znajdujące się w środku.Człowiek umiejscawia się zatem względem koła wewnątrz
lub na zewnątrz i tak może opisać jego ruch jako skierowany odśrodkowo lub dośrodkowo. Ruch ten ma charakter promienisty, rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach – pulsuje jak okręgi na wodzie. Owe impulsy pojawiają się z jądra życia i nie znajdują swojego kresu.

 

land art

Festival of Transitory Art, Uniejów, Poland

2018

 

 

 

 

 


 

Copyright © All rights reserved.