Karolina Zaborska

DOM ROZMINOWANY. Z OPTYMIZMEM PATRZĘ W PRZYSZŁOŚĆ

 

kolaż na desce, papier, akryl, żywica epoksydowa,
fotografia, wydruk cyfrowy

 

2019

 

 

Praca przygotowana na Ogólnopolską Wystawę Sztuki War Games 1939
w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1.09 - 20.09.2019 r. 
 

Żyjemy w czasach dobrobytu, którego nasz naród nie doświadczył nigdy wcześniej w historii. Społeczeństwo nie jest tak podzielone pod względem warunków ekonomicznych jak 80 lat temu. Żyje się dobrze i obiecują,

że będzie coraz lepiej.Czy słodkie obietnice, niczym chocholi taniec usypiają naszą zbiorową czujność?

A może udaje nam się usłyszeć złowieszcze tykanie, które nie pozwala zatracić się w super-komformizmie? 

 

 

 

Wystawa w mediach >tutaj<

THE HOUSE IS DISARMED. I AM OPTIMISTIC ABOUT THE FUTURE

 

collage on wooden board, paper, acrylic, epoxy resin,

photography, digital print

 

2019

 

 

Work prepared for the Polish Art Exhibition War Games 1939

on the 80th anniversary of the outbreak of World War II, 1.09 - 20.09.2019.
 

We live in a time of prosperity that our nation has never experienced before in history. Society is not as divided in terms of economic conditions as it was 80 years ago. They live well and the government promise that it will get better. Did these all sweet promises lull our collective vigilance? Or maybe we can hear the ominous ticking, which does not allow you to lose yourself in super-conformism?

 

 

 

 

Medias about exhibition >here<

 

 

Copyright © All rights reserved.