Karolina Zaborska

MEGALOPOLIS

animacja w pętli, kolaż dźwiękowy Alex Banaszkiewicz

2015

 

Tłumacząc z języka greckiego megalo- znaczy „wielko-„, polis – „miasto”. Megalopolis można więc rozumieć jako silnie zurbanizowany, powiązany funkcjonalnie i komunikacyjnie obszar dwóch lub więcej układów osadniczych, gdzie charakter miasta globalnego objawia się jako monstrualny twór, którego tempo rozwoju ciągle wzrasta. Forma tkanki miejskiej, która przypominać może żywy organizm, jest dla autorki niezwykle atrakcyjna. Zastosowane przez nią zderzenie konstrukcji miejskiej architektury, z otoczeniem przyrody potęguje efekt dominacji człowieka
nad naturą.

 


 

 

animation loop, sound collage Alex Banaszkiewicz

2015

 

Translating from the greek language megalo- means "great-", polis - "city". megalopolis can be understood as a strongly urbanized, functionally and communicatively connected area of two or more settlement systems, where the character of a global city is manifested as a monstrous creation, whose pace of development is constantly increasing. the form of urban structure, which may resemble a living organism, is extremely attractive. combination of the urban architecture structure and the surroundings of nature, 

intensifies the effect of human domination over nature.

 

The main subject is global city. The city, understood in a general sense,

is a symbol of progress, changes, expansion and momentum of civilization.

It has features that reflect the state of contemporary humanity and at the same time indicates the direction we are heading. First of all, the city captures the atmosphere of the era in which we live and it is a reflection

of the spirit of the times. The global character of the city is revealed as

a monstrous creature, whose growth rate is constantly increasing. Clash

of the structure of urban architecture with the surrounding nature intensifies the effect of the domination of man over nature.

This animated photomontage is not a form which have the beginning and the end. The animation should be played in a loop. This causes the intensification of feeling of overwhelmed by Megalopolis.

 

 

Click here to see animation on Vimeo >>

Copyright © All rights reserved.