Karolina Zaborska

MIASTO AUTOMATÓW  |  CITY OF MACHINES

instalacja, 260x150 cm

2016

 

Zrealizowano na zamówienie oraz ze środków 14. edycji

Przeglądu Sztuki Survival, Wrocław 2016

 

"Praca przedstawia krajobraz przemysłowy, którego elementy zostały zaczerpnięte ze zdjęć Archiwum Państwowego

w Łodzi.Industrialny pejzaż stanowił przez dekady bardzo atrakcyjny i inspirujący motyw plastyczny, a sama rewolucja przemysłowa sprowokowała w sztuce XX wieku wiele manifestów

i nowatorskich rozwiązań.Dziś, kiedy tereny fabryczne

i postindustrialne tego okresu kojarzą się przede wszystkim

z upadkiem, monumentalny kadr ukazujący pracującą na pełnych obrotach łódzką fabrykę budzi nostalgię i niepokój, zwłaszcza,

że umiejscowiony jest w pozbawionej swojej funkcji hali fabryki automatów tokarskich we Wrocławiu, której historia sięga początków XX wieku."

 

<katalog 14. edycji Przeglądu Sztuki Survival>

 

 

 

 

 

 


 

 

installation, 260x150 cm

2016

 

Made to order and with funds of 14th edition of Survival Art Review, Wrocław 2016

 

"The industrial landscape has been an acttractive and inspiring artistic motiv for decades and the industrial revolution itselfs provoked many manifestos and innovative formal solutions in the art of 20th century.
Today, when industrial and postindustrial areas from that time are associated most of all with the fall, the monumental frame, showing the factory in Łódź working at full speed, induces nostalgia and unrest, 

especially that it is located in a functionless hall of automatic lathes factory in Wroclaw, whose history dates back to the early 20th century."

 

<catalog 14th Survival Art Review>

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © All rights reserved.