Karolina Zaborska

MIASTO KAMIENIC  |  CITY OF TENEMENTS

animacja 38'00", udźwiękowienie Alex Banaszkiewicz

2016

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Materiały archiwalne wykorzystane w filmie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi.

 

Realizacja przedsięwzięcia obejmowała studia dokumentacji archiwalnej, głównie Projektów Budowlanych Guberni Piotrkowskiej, zdjęć pochodzących z przełomu XIX i XX w.

oraz początku XX w., a także stworzenie rzetelnej dokumentacji fotograficznej aktualnego stanu 50 kamienic z dzielnic Śródmieście i Bałuty w Łodzi.

 

 

animation 38'00", sound construction Alex Banaszkiewicz

2016

 

Realized as scholarship of the Minister of Culture and National Heritage. Archival materials used in the film come from the collection of the State Archives in Łódź.

 

Project included archival documentation studies, mainly Construction Projects of the Gubernia Piotrkowska, photos from the turn of the 19th and 20th centuries, and the beginning of the 20th century, as well as the realization of reliable photographic documentation of the current state of 50 tenements from the districts of Downtown and Bałuty in Łódź.

 

 

Click here to see animation on Vimeo >>


 

 

 

Copyright © All rights reserved.