Karolina Zaborska

Artystka wizualna.

 

Działa na pograniczu mediów oraz dyscyplin, specjalizuje się

w technice kolażu oraz fotomontażu, często łącząc je z malarstwem, animacją czy video. 

 

Artystka wnikliwie przygląda się i analizuje cechy współczesnych aglomeracji miejskich. Ocenia je i przewiduje ich przygnębiającą przyszłość. W swoich pracach gromadzi fotograficzne

motywy współczesnej rzeczywistości miejskiej i przemysłowej.

Łączy je w alternatywny sposób, uzyskując efekt nierzeczywisty. Treści, które tym przekazuje stają się ponadczasowe, uniwersalne.

 

Od 2014 do 2018 roku pełniła funkcję asystentki na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, w Pracowni Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych oraz Pracowni Artystycznych Działań dla Wnętrz, na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz.

 

Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi
i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Visual artist.

 

Works on the borderline of media and discipline. Specializes in collage and photomontage techniques, often combining them with painting, animation or video.

 

Thoroughly observes and analyses features of contemporary city agglomerations. Assesses them and predicts their depressing future. In her works she accumulates themes of contemporary urban and industrial reality. By combining them in the alternative way, she obtains effect of unreality. The message conveyed in this way becomes universal and timeless.  

 

Between 2014 and 2018 she was an academic teacher at the Strzemiński Academy of Arts. She worked as lecturer at the Interdisciplinary Visual Arts Studio and Artistic Actions for Interiors, Faculty of Industrial and Interior Design.

 

A scholarship holder of the Ministry of Culture and National Heritage, 

the Marshal of the Voivodeship of Łódź, President of the City of Łódź and the Marshal of the Mazovian Voivodeship.

 

 

Copyright © All rights reserved.