Karolina Zaborska

OBLICZENIA RYTMU CZASOPRZESTRZENNEGO. MIASTO

 

autorski film artystyczny, 19'03"

2018

 

Zdjęcia Dominik Morgaś
Ujęcia z drona Bogusław Krzciuk
Efekty dźwiękowe i kooperacja audio Bartek Kacprzak

 

Film jest realizacją dokumentalną przedstawiającą rytm i strukturę pejzażu miejskiego Łodzi, zmieniającego się na przestrzeni 8-miu miesięcy. Realizacja trwała od marca do listopada 2018 roku.

Obrazowi towarzyszy narracja dźwiękowa złożona

z fragmentów książki łódzkich artystów awangardowych, Katarzyny Kobro

i Władysława Strzemińskiego Kompozycja przestrzeni. Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego czytanych przez mieszkańców Łodzi.

 

Projekt zrealizowany ze środków Miasta Łodzi, w ramach stypendium Prezydenta Miasta Łodzi przyznawanego osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz animacją i upowszechnianiem kultury.

 

Flm otrzymał Nagrodę Euroshorts 2019 (ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego) w kategorii filmu eksperymentalnego na 28

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Euroshorts 2019.

 

 

 

Zwiastun filmu poniżej ↓ lub dostępny @ vimeo.

CALCULATIONS OF TIME-SPACE RHYTHM. CITY


author’s artistic film, 19'03"

2018


Photography Dominik Morgaś
Drone pictures Bogusław Krzciuk
Sound effects and audio cooperation Bartek Kacprzak


A documentary film depicting the rhythm and structure of Łódź’s urban landscape, changing over the course of eight months. The implementation lasted from March to November 2018.

The image is accompanied by a sound narration that is fragments of the book of avant-garde artists from Łódź, Katarzyna Kobro and Władysław Strzemiński The Composition of Space: Calculations of Time-Space rhythm.

The narration is read by the inhabitants of Łódź. 


Project made from the funds of the City of Łódź as a scholarship of the Mayor of Łódź 2018, which is granted to people involved in artistic creation and and promotion of culture.Flm received the Euroshorts 2019 Award (funded by the Marshal of the Pomeranian Voivodeship) in the category of experimental film on 28th  International Film Festival Euroshorts 2019.Movie trailer below ↓ or avaliable @ vimeo.

Copyright © All rights reserved.