Karolina Zaborska

PIEŚŃ SERCA

 

instalacja scenograficzna do performance'u Pieśń serca

IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku
25 -29 / 07 / 2019

 

Serce jako duchowy organ jest wiecznym i nieskończonym źródłem prawdy. Jest łącznikiem. Im szerzej otarte tym lepszy przepływ zewnątrz (natura)

- wewnątrz (człowiek) i na odwrót. Pieśń serca jest pogodzeniem się

ze światem, poczuciem jedności i zaufania - intuicyjnością, odrzuceniem intelektualizacji i kalkulacji.

Instalację stanowią trzy wykreślone w ściółce lasu kręgi, których granice przecinają się. Centrum każdego z nich stanowi performerka wsparta
na naturalnie wystepujących w tym miejscu głazach. 

Autorką koncepcji performance'u jest Aneta Jankowska
Performance wykonały Karolina Brzęk, Aneta Jankowska, Magdalena Róża Osińska.

 

 

 

 

Zdjęcia ↓ Dominik Morgaś 

HEART SONG

 

installation to the performance Heart song

Contexts 2019 IX International Festival of Ephemeral Art Sokołowsko
25 -29 / 07 / 2019

 

The heart as a spiritual organ is an eternal and infinite source of truth.

It connects. The wider it is open, the better the flow from outside (nature)
to the inside (man) and vice versa. The song of the heart is reconciliation with the world, a sense of unity and trust - intuitiveness, rejection of intellectualisation and calculation.

 

The installation consists of three circles drawn in the forest soil, which borders of which crossed. The center of each of them was a performer standing on boulders.

 

The author of the performance concept is Aneta Jankowska.

The performance was performed by Karolina Brzęk, Aneta Jankowska, Magdalena Róża Osińska.

 

 

 

 

Photography ↓ Dominik Morgaś

Copyright © All rights reserved.