Karolina Zaborska

PL

 

 

EDUKACJA I PRACA

 

 

 

 

NAGRODY I STYPENDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSTAWY I FESTIWALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN

 

 

EDUCATION AND WORK

 

 

 

 

AWARDS AND SCHOLARSHIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXHIBITIONS AND FESTIVALS

 

 

 

 

 

 

 

 

ur. 1990, Radom

 

 

2014 - 2018     Funkcja asystentki na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz, ASP Łódź       

2010 - 2015     Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, licencjat i magister sztuki

2009 - 2012     Wydział Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, licencjat sztuki

 

 

2020    Ogólnopolskie Biennale Sztuki, 46. Salon Zimowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu,  

            Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki UTH w Radomiu, prof. Andrzeja Markiewicza, Radom, 13.12.2020

2019    Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za film „Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego. Miasto”, w kategorii filmu                   
            eksperymentalnego, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Euroshorts Młodzi Filmowcy, Gdańsk > info

2019    Wyróżnienie honorowe na Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki "War Games 1939", 01.09, Galeria Sztuki Łaźnia, Radom

2018    Wyróżnienie w Ogólnopolskim Biennale Sztuki 45. Salon Zimowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej                                        
            Elektrownia w Radomiu

2018    Nagroda Twórcza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Marszałka             

            Województwa Mazowieckiego

2018    Stypendium artystyczne Prezydent Miasta Łodzi  

2017    Nominacja do Grand Prix - Super Kreator V edycji Screen & Sound Fest. 2017, Kijów Centrum, Kraków

2017    Nagroda sponsorska w Ogólnopolskim Biennale Sztuki 44. Salon Zimowy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej                       
            Elektrownia w Radomiu

2016    Trzecia nagroda w konkursie Krótki film o zapominaniu, Muzeum Miasta Łodzi

2016    Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2016    Brązowy Medal na wystawie Prime Time 2015 - najlepsze dyplomy ASP w Łodzi, Muzeum Włókiennictwa, Łódź 

2015    Stypendium Artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego

2015    Nagroda ZAiKS na Ogólnopolskiej Wystawie Najlepsze Dyplomy 2015, Galeria Zbrojownia, Gdańsk

2015    Finał konkursu Talenty Trójki, Trójka Polskie Radio, Warszawa

2015    III nagroda Junko Koshino, Japan Concept 2015, Łódź

 

 

 

2020     14 IN OUT FESTIVAL 2020 Architektura / Obraz ruchomy, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, kwalifikacja do konkursu                  

             głównego, Gdańsk, 12-13.12.2020 > info

2020     Jaki znak twój? Powstanie Warszawskie i Polska Walcząca we współczesnej kulturze i sztuce”, Muzeum Powstania        
             Warszawskiego, Warszawa 28.07

2020    "IV Festiwal Myśli Cyfrowej - CYFROTEKA", 02.02.2020 - 20.02.2020, Łódź

2019     "War Games 1939 - Ogólnopolska Wystawa Sztuki", 01.09 - 20.09, Galeria Sztuki Łaźnia, Radom

2019     "IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku", Sokołowsko 25 - 29.07

2019     "X Art Fresh Festival", Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa

2018      Premiera autorskiego filmu artystycznego "Obliczenia rytmu czasoprzestrzennego. Miasto", Art_Inkubator, Fabryka Sztuki,  

              Łódź

2018     "Festiwal Sztuki Ulotnej w Uniejowie", Dom Pracy Twórczej w Uniejowie

2018     "Ogólnopolskie Biennale Sztuki 45. Salon Zimowy", Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu         

2018    „II Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangarda”, wystawa zbiorowa, Galeria Szyb Wilson, Katowice

2017    „Synergia”, wystawa zbiorowa, Galeria BWA Gorzów Wielkopolski

2017    „My Spadkobiercy? Katarzyna Kobro, jej wpływ na rozwój sztuk pięknych i projektowych w teorii i praktyce artystycznej ASP

             w Łodzi”, wystawa zbiorowa, Galeria Kobro, Łódź

2017    „44. Salon Zimowy, Ogólnopolskie Biennale Sztuki”, wystawa zbiorowa, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej                             
             Elektrownia w Radomiu

2016    „Sztuka Młodych Szuka”, wystawa zbiorowa, Radomski Klub Środowisk Twórczych Łaźnia

2016    „X”, w ramach X Festiwalu Multiart, wystawa zbiorowa, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz

2016    „Warsztat Pracy”, 14. Przegląd Sztuki Survival, wystawa zbiorowa, Wrocław

2016    „9. Międzynarodowe Warsztaty Intermedialne Ja Tu i Teraz Miejski Dualizm”, wystawa zbiorowa, Galeria Kobro, Łódź

2015    "Mielcarek/Myślińska/Kuźnik/Szczepaniak/Zaborska", wystawa zbiorowa, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza

2015    „Exposition de Peinture de l’Academie des Beaux Arts de la ville de Łódź”, w Halles Denis Bealet, wystawa zbiorowa,

             La Ferte Bernard, Francja

2015    „Najlepsze dyplomy 2015”, Galeria Zbrojownia, Gdańsk

2015    „Zurbanizowana”, wystawa indywidualna, Galeria Opus, Łódź

2015    „Bałuty XXI”, wystawa zbiorowa towarzysząca obchodom 100. rocznicy przyłączenia wsi Bałuty do miasta Łodzi,                                   
            organizowana przy wsparciu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 

2015    „Wszyscy jesteśmy dziećmi tego świata”, wystawa zbiorowa, Galeria Manhattan, Łódź

2014    „31. Konkurs Strzemiński Sztuki Piękne”, wystawa zbiorowa, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

2014    „Jutro”, wystawa zbiorowa, Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

2014    „8. Warsztaty Intermedialne Ja Tu i Teraz Łódź-Berlin 2014”, wystawa zbiorowa, Galeria Kobro Łódź

2014    „Podróż sentymentalna”, wystawa zbiorowa, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

2013    „Obok”, wystawa indywidualna, Ciągoty i Tęsknoty, Łódź

2012    „Łódź - Miasto Transgraniczne”, wystawa zbiorowa, Domek Ogrodnika, Łódź

2012    „6. Warsztaty Intermedialne Ja Tu i Teraz 2012”, wystawa zbiorowa, Galeria Kobro, Łódź

 

 

b. 1990, Radom, Poland

 

 

2014 - 2018    Work as lecturer at the Strzemiński Academy of Art, Faculty of Industrial and Interior Design

2010 - 2015    Strzemiński Academy of Art, Faculty of Visual Arts, Bachelor and  Master of Fine Arts

2009 - 2012    Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanites, Art Faculty, Bachelor of Fine Arts

 

 

2020    Award of the Dean of the Faculty of Art of the UTH in Radom, prof. Andrzej Markiewicz at the National Art Biennale 44. Salon  

            Zimowy, Masovian Centre for Contemporary Art Elektrownia, Radom, 13.12.2020

2019    Marshal of the Pomeranian Voivodeship Award for the film 'Calculations of space-time rhythm. City', in the category of                         

            experimental film, Euroshorts 27th International Film Festival Young Filmmakers, Gdańsk 

2019    Honorary prize at the exhibition "War Games 1939", 01.09, Łaźnia Art Gallery, Radom

2018    Additional prize at the National Art Biennale 45. Salon Zimowy, Masovian Centre for Contemporary Art Elektrownia, Radom     

2018    Creative Award for achievements in the field of artistic creation, dissemination and protection of culture of the Marshal

            of the Masovian Voivodeship

2018    Artistic Scholarship of the President of the City of Łódź  

2017    Nomination for the Grand Prix - Super Creator, 5th Edition Screen & Sound Fest. 2017, Kijów Centrum, Cracow

2017    Sponsorship Award at the National Art Biennale 44. Salon Zimowy, Masovian Centre for Contemporary Art Elektrownia,                       

            Radom

2016    Third prize for the Short film about forgetting, Museum of the City of Łódź

2016    Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage of Poland

2016    Bronze medal at the exhibition of the Best Diplomas of the Strzemiński Academy of Art, Prime Time, Łódź

2015    Artistic Scholarship of the Marshal of the Łódź Voivodeship

2015    Award at the National Exhibition of The Best Diplomas 2015, Zbrojownia Gallery, Gdańsk

2015    Nomination for Grand Prix of the Artistic Talents Contest organized by Trójka Polskie Radio, Warsaw

2015    Third prize Junko Koshino, Japan Concept 2015, Łódź

 

 

2020     14 IN OUT FESTIVAL 2020 Architecture / Moving Image, Centre for Contemporary Art Laznia, qualification for the main       

             competition, Gdańsk, 12-13.12.2020

2020    “What’s your sign? Warsaw Rising and Fighting Poland in contemporary culture and art, The Warsaw Rising Museum,    

             Warsaw 28.07

2020    "IV Digital Idea Festival - CYFROTEKA", 02.02.2020 - 20.02.2020, Łódź

2019    "War Games 1939 - Nationwide Art Exhibition", 01.09 - 20.09, Łaźnia Art Gallery, Radom

2019    "Contexts 2019 IX International Festival of Ephemeral Art Sokołowsko", Sokołowsko 25 - 29.07

2019    "X Art Fresh Festival", Sheraton Warsaw Hotel, Warszawa

2018    "Calculations of Time-Space rhythm. City," the premiere of the author’s artistic film, Art_Inkubator, Fabryka Sztuki, Łódź

2018    "National Art Biennale 44. Salon Zimowy", Masovian Centre for Contemporary Art Elektrownia, Radom 

2018    „II Contemporary Art Review New Avant-garde”, group exhibition, Wilson ShaftGallery, Katowice

2017    „Synergia”, group exhibition, BWA Gallery, Gorzów Wielkopolski

2017    „We heirs? Katarzyna Kobro, her influence on the development of fine arts and design in the theory and artistic practice

             of the Strzemiński Academy of Art in Łódź”, group exhibition, Kobro Gallery, Łódź

2017    „National Art Biennale 44. Salon Zimowy”, Masovian Centre for Contemporary Art Elektrownia, Radom

2016    „Sztuka Młodych Szuka”, group exhibition, Łaźnia, Radom 

2016    „X” group exhibition, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz

2016    „Workspace”, 14. Survival Art Review, group exhibition, Wrocław

2016    „9. International Intermedia Workshop Me Here and Now Urban Duality”, group exhibition, Kobro Gallery, Łódź

2015    „Mielcarek/Myślińska/Kuźnik/Szczepaniak/Zaborska”, group exhibition, Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, Kalisz

2015    „Exposition de Peinture de l’Academie des Beaux Arts de la ville de Łódź”, w Halles Denis Bealet, group exhibition, La Ferte               

             Bernard, France

2015    „The Best Diplomas 2015”, group exhibition ,Zbrojownia Gallery, Gdańsk

2015    „Zurbanizowana”, solo exhibition, Opus Gallery, Łódź

2015    „Bałuty XXI”, group exhibition, The Marek Edelman Dialogue Center, Łódź, Poland 

2015    „Wszyscy jesteśmy dziećmi tego świata”, group exhibition, Manhattan Gallery, Łódź

2014    „31. Strzemiński Fine Arts Competition”, group exhibition, Miejska Galeria Sztuki, Łódz

2014    „Jutro”, group exhibition, Main Library, Łódź University of Technology

2014    „8. Intermedia Workshop Me Here and Now Łódź-Berlin 2014 ”, group exhibition, Kobro Gallery, Łódź

2014    „Podróż sentymentalna”, group exhibition, Miejska Galeria Sztuki, Łódź

2013    „Obok”, solo exhibition, Ciągoty i Tęsknoty, Łódź

2012    „Łódź - Miasto Transgraniczne”, group exhibition, Domek Ogrodnika, Łódź

2012    „6. Intermedia Workshop Me Here and Now 2012 ”, group exhibition, Kobro Gallery, Łódź

Copyright © All rights reserved.