Karolina Zaborska

ŻYCIE NA GORĄCO  |  LIFE DAILY

cykl kolaży, różne formaty 

2013 

 

Cykl zainspirowany kulturą tabloidową, stylistyką złego gustu oraz przemysłem sensacyjnych tytułów dla mas. 

Stanowi ironiczne odwołanie do nagłówków z prasy brukowej,

które mieszają się elementami sztuki, filmu czy przysłowiami.

 

series of collages, various formats

2013 

 

Series inspired by the tabloid culture, the style of bad taste and the industry of sensational titles for the masses.

It is an ironic reference to headlines from the gutter press mixed with elements of art, film or proverbs.

 

 

Copyright © All rights reserved.